Sözlükte "şerh" ne demek?

1. Açma, ayırma; açık ve ayrıntılı anlatma.
2. (bir anlatım ya da kitabı) açımlama, yorumlama.
3. Bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitapşerh

Şerh ne demek? (Ekonomi)

(Annotation) Açıklama, yorum anlamında. Bir karara katılmayanların karar metninin sonuna yazdıkları gerekçe, açıklama. Tapu sicil kayıtlarında herhangi bir durumun belirtilmesi veya hakkın sınırlandırılması amacıyla konulan kayıtlar da "şerh vermek" deyimiyle ifade olunur.